Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
157
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
Foto's verzenden via e-mail
U kunt foto's die op de camera zijn opgeslagen, verzenden via e-mail. Zie 
'Tekst ingeven' voor informatie over tekst ingeven. (p. 156)
Raak 
 aan in de afspeelmodus.
• 
Selecteer in de miniatuurweergave 
 
ĺ
 een bestand en druk op 
[f]. U kunt maximaal 5 bestanden selecteren. De totale grootte mag 
maximaal 7 MB zijn.
Maak verbinding met een WLAN. (p. 153)
Selecteer het vak Afzender, geef uw e-mailadres in en raak 
daarna 
 aan.
• 
Als u uw gegevens eerder hebt opgeslagen, worden deze automatisch 
ingevoegd. (p. 158)
• 
Als u een adres uit de lijst met eerdere afzenders wilt gebruiken, 
selecteert u 
 
ĺ
 een adres.
Selecteer het vak Ontvanger, geef uw e-mailadres in en raak 
daarna 
 aan.
• 
Als u een adres uit de lijst met eerdere ontvangers wilt gebruiken, 
selecteert u 
 
ĺ
 een adres.
• 
Selecteer 
 om meer ontvangers toe te voegen. U kunt maximaal  
30 ontvangers ingeven.
• 
Selecteer 
 om een adres uit de lijst te verwijderen.
Selecteer Volgende.
Selecteer het opmerkingsvak, geef uw opmerkingen in en raak 
 aan.
Selecteer Verzenden.
• 
De camera verzendt de e-mail.
• 
Als een e-mail niet kan worden verzonden, wordt een melding 
weergegeven dat u het later nogmaals moet proberen.