Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
158
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
• 
Zelfs als het erop lijkt dat een foto is overgedragen, kunnen fouten met de 
e-mailaccount van de ontvanger ervoor zorgen dat de foto wordt geweigerd of 
herkend als spam.
• 
U kunt geen e-mail verzenden als er geen netwerkverbinding beschikbaar is of als 
de instellingen van uw e-mailaccount onjuist zijn.
• 
U kunt een e-mail niet verzenden als de gecombineerde bestandsgrootte groter 
is dan 7 MB. Als de geselecteerde foto een resolutie van meer dan 2M heeft, wordt 
de resolutie automatisch verlaagd.
• 
Als u door een firewall of gebruikersverificatie-instellingen geen e-mail 
kunt verzenden, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of uw 
netwerkserviceprovider.
• 
Als het camerageheugen geen bestanden bevat, kunt u deze functie niet 
gebruiken.
De gegevens van een afzender opslaan
In het e-mailmenu kunt u de instellingen voor het opslaan van de gegevens 
van een afzender wijzigen. Zie 'Tekst ingeven' voor informatie over tekst 
ingeven. (p. 156)
Raak 
 aan in de afspeelmodus.
• 
De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN 
via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
• 
Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, 
wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 153)
Druk op [f].
Selecteer Instelling afzender.
Schakel het selectievakje Naam in, geef uw naam in en raak 
 
aan.
Instelling afzender
Terug
Naam
Opslaan
E-mail
Resetten