Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
15
Fotografie-concepten en conventies
• 
Als u een zelfportret wilt maken, stelt u Automatisch zelfportret in 
op Aan, kantelt u het scherm 180° omhoog en raakt u het onderwerp 
aan op het scherm. (p. 33)
• 
Sluit het scherm wanneer de camera niet wordt gebruikt.
• 
Kantel het scherm niet verder dan de maximaal toegestane hoek. Als u hier niet 
op let, kan de camera beschadigd raken.
• 
Let erop dat u het scherm niet beschadigt wanneer u het kantelt.
• 
Wanneer u de camera niet in uw handen houdt en het scherm omhoog is 
gekanteld, moet u een statief gebruiken. Anders kan de camera worden 
beschadigd.
• 
Klap het scherm niet omhoog als er een externe flitser op de camera is bevestigd. 
Anders kan de camera worden beschadigd.
Opname met lage hoek
Een opname met lage hoek is een opname waarbij de camera zich lager dan 
ooghoogte bevindt en omhoog kijkt naar het onderwerp.
Opname met hoge hoek
Een opname met hoge hoek is een opname waarbij de camera zich hoger dan 
ooghoogte bevindt en omlaag kijkt naar het onderwerp.