Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
159
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
Selecteer het vak E-mail, geef uw e-mailadres in en raak daarna 
 aan.
Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
• 
Als u uw gegevens wilt verwijderen, selecteert u Resetten.
Een e-mailwachtwoord instellen
In het e-mailmenu kunt u het wachtwoord voor e-mail instellen. Zie 'Tekst 
ingeven
' voor informatie over tekst ingeven. (p. 156)
Raak 
 aan in de afspeelmodus.
• 
De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN 
via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
• 
Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, 
wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 153)
Druk op [f].
Selecteer Wachtwoord instellen 
ĺ
 Aan.
• 
Selecteer Uit om het wachtwoord uit te schakelen.
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u OK.
Voer een wachtwoord van 4 cijfers in.
Geef het wachtwoord nogmaals in.
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u OK.
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het resetten door Resetten te selecteren 
in het venster voor het instellen van het wachtwoord. Als u de informatie reset, wordt 
de eerder door de gebruiker opgeslagen instellingeninformatie en het e-mailadres 
verwijderd.