Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
160
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
Het e-mailwachtwoord wijzigen
In het e-mailmenu kunt u het wachtwoord voor e-mail wijzigen. Zie  
'Tekst ingeven' voor informatie over tekst ingeven. (p. 156)
Raak 
 aan in de afspeelmodus.
• 
De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN 
via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
• 
Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, 
wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 153)
Druk op [f].
Selecteer Wachtwoord wijzigen.
Geef uw huidige wachtwoord van 4 cijfers in.
Geef een nieuw wachtwoord van 4 cijfers in.
Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u OK.