Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
161
Verbinding maken en bestanden overbrengen
Foto's of video's weergeven op een tv
U kunt de Wi-Fi-functie of een USB-kabel gebruiken om bestanden op de 
camera weer te geven op een tv met netwerkfunctionaliteit.
Draadloos verbinden
Raak 
 aan in de afspeelmodus.
Selecteer   of  .
• 
Als het begeleidende bericht wordt weergegeven, selecteert u OK.
• 
De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN 
via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
• 
Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, 
wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 153)
• 
Als u 
 selecteert, wordt een lijst met bestanden op de camera 
weergegeven die kunnen worden gedeeld met de tv. Wacht tot andere 
apparaten uw camera detecteren.
Verbind de tv met een netwerk en schakel de bijbehorende 
functie in.
• 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
Sluit de camera aan op een tv.
• 
Als u 
 selecteert, kiest u een tv om verbinding mee te maken vanuit 
de lijst op de camera.
• 
Als u 
 selecteert, schakelt u de tv in en kiest u uw camera in de lijst 
op de tv om verbinding te maken.
Blader door de gedeelde foto's of video's.
• 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor informatie over het 
zoeken naar de camera en het bladeren door foto's of video's op de tv.
• 
Afhankelijk van het type tv of de netwerkverbinding kan het 
voorkomen dat video's niet vloeiend worden afgespeeld.
Toegangspunt
Ÿ
  De camera is verbonden met een tv via een draadloos netwerk.