Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
162
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's of video's weergeven op een tv
• 
U kunt maximaal 1.000 recente bestanden delen.
• 
Op de tv kunt u alleen foto's of video's bekijken die u met de camera hebt 
opgenomen.
• 
Het bereik van de draadloze verbinding tussen uw camera en een tv kan 
verschillen, afhankelijk van de specificaties van het toegangspunt.
• 
Als de camera is verbonden met 2 tv's, wordt er mogelijk langzamer afgespeeld.
• 
Foto's of video's worden met hun originele grootte gedeeld.
• 
U kunt deze functie alleen gebruiken met een tv met netwerkfunctionaliteit.
• 
Gedeelde foto's of video's worden niet opgeslagen op de tv, maar u kunt ze op de 
camera opslaan zodat ze voldoen aan de specificaties van de tv.
• 
Het overbrengen van foto's of video's naar de tv kan enige tijd duren, afhankelijk 
van de netwerkverbinding, het aantal bestanden dat u wilt delen of de grootte 
van de bestanden.
• 
Als u de camera op ongebruikelijke wijze uitschakelt terwijl u foto’s of video's op 
een tv bekijkt (bijvoorbeeld door de batterij te verwijderen), gaat de tv ervan uit 
dat de verbinding met de camera nog intact is.
• 
De volgorde van foto's of video’s op de camera kan afwijken van die op de tv.
• 
Afhankelijk van het aantal foto's of video's of het formaat van de foto's of video's 
die u wilt delen, kan het enige tijd duren om uw bestanden te laden en de 
instelprocedure uit te voeren.
• 
Als u tijdens de weergave van foto's of video's op de tv voortdurend de 
afstandsbediening van de tv gebruikt of andere handelingen op de tv uitvoert, 
werkt deze functie mogelijk niet correct.
• 
Als u bestanden op de camera sorteert of de volgorde van de bestanden wijzigt 
terwijl u de bestanden op een tv bekijkt, moet u de instelprocedure herhalen om 
de lijst met bestanden op de tv bij te werken.
• 
Als het camerageheugen geen bestanden bevat, kunt u deze functie niet 
gebruiken.
• 
U kunt het beste een netwerkkabel gebruiken om uw tv aan te sluiten op uw 
toegangspunt. Dit minimaliseert het 'haperen' van video, wat bij streaming-
inhoud kan optreden.
• 
Als een apparaat in de buurt hetzelfde radiofrequentiesignaal gebruikt als uw 
camera, kan de video haperen wanneer inhoud wordt weergegeven. U kunt het 
beste andere kanalen proberen op het toegangspunt. Voor meer informatie over 
het wijzigen van het toegangspuntkanaal, neemt u contact op het de fabrikant 
van het toegangspuntapparaat.
• 
Als u bestanden op een tv wilt bekijken, schakelt u de multicastmodus op uw 
toegangspunt in.
• 
Video's met het formaat 1920X1080 (60p) kunnen alleen worden afgespeeld op 
Full HDTV's of UHD TV's die kunnen afspelen met 60p.
• 
U kunt 3D-bestanden alleen weergeven op 3D-compatibele tv's of monitoren.
• 
Video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op apparaten die geen 
ondersteuning bieden voor HEVC-codecs.
• 
UHD-video's afspelen werkt mogelijk niet correct op sommige tv's.