Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
163
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's of video's weergeven op een tv
Verbinding via een kabel
U kunt foto's of video's bekijken door de camera met een optionele HDMI-
kabel op een tv met HDMI-ondersteuning aan te sluiten.
Bestanden op een tv weergeven
Druk in de opname- of afspeelmodus op [m] 
ĺ
 q 
ĺ
  
HDMI-uitvoer 
ĺ
 een optie. (p. 182)
Schakel de camera en de televisie uit.
Verbind uw camera met uw tv met een HDMI-kabel.
Schakel uw tv in en selecteer de HDMI -bron.
Schakel de camera in.
Bekijk foto's of video's met de toetsen op de camera.
• 
Als uw tv Anynet+(CEC) ondersteunt, kunt u de camera via de Anynet+(CEC)-
methode met een HDMI-kabel aansluiten op de tv.
• 
Met de Anynet+(CEC)-functies kunt u aangesloten apparaten met de tv-
afstandsbediening bedienen.
• 
Als de tv Anynet+(CEC) ondersteunt, wordt de tv automatisch ingeschakeld 
wanneer deze samen met de camera wordt gebruikt. Deze functie is mogelijk niet 
op alle televisies beschikbaar.
• 
U kunt een foto maken of een video vastleggen wanneer de camera is aangesloten 
op een televisie, maar sommige functies zijn beperkt. Opnamefuncties worden 
alleen ondersteund wanneer HDMI-uitvoer is ingesteld op 1920 X 1080p of Auto 
op de camera en de HDMI-uitvoeroptie van de tv is ingesteld op 1920 X 1080p.
• 
Als u het videoformaat 4096X2160 of 3840X2160 selecteert en de camera met een 
HDMI-kabel aansluit op een tv met HDMI-ondersteuning, wordt het videoformaat 
automatisch ingesteld op 1920X1080 (30p).
• 
Wanneer de camera op een televisie is aangesloten, zijn bepaalde 
weergavefuncties van de camera mogelijk niet beschikbaar.
• 
De benodigde tijd om de camera en de televisie te verbinden kan verschillen, 
afhankelijk van de geheugenkaart die wordt gebruikt. Hoewel de hoofdfunctie van 
een geheugenkaart het zorgen voor een grotere overdrachtssnelheid is, is het niet 
noodzakelijk zo dat een geheugenkaart met een grote overdrachtssnelheid ook 
snel is in combinatie met de HDMI-functie.
• 
Video's met het formaat 1920X1080 (60p) kunnen alleen worden afgespeeld op 
Full HDTV's of UHD TV's die kunnen afspelen met 60p.
• 
Als u 3D-foto's wilt bekijken op een tv die de 3D-functie niet ondersteunt, drukt u 
op [I] om over te schakelen naar de anagliefmodus en zet u een anagliefbril op.
• 
U kunt ook foto's of video's weergeven of vastleggen wanneer u de camera 
aansluit op een HDMI-monitor. Aansluitingen en de bijbehorende mogelijkheden 
kunnen afwijken afhankelijk van de monitor. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
de monitor voor meer informatie.
• 
UHD-video's afspelen werkt mogelijk niet correct op sommige tv's.