Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
165
Verbinding maken en bestanden overbrengen
Aansluiten op een computer
Automatische back-up gebruiken voor foto's 
of video's
U kunt foto's of video's die u met de camera hebt vastgelegd, draadloos 
verzenden naar een pc.
Op uw pc het programma voor Automatische back-up installeren
Sluit de camera met de USB-kabel op de pc aan.
Schakel het programma i-Launcher in en selecteer PC Auto 
Backup
.
• 
Het programma Automatische back-up wordt geïnstalleerd op de pc. 
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Verwijder de USB-kabel.
Voordat u het programma installeert, moet u ervoor zorgen dat de pc is verbonden 
met een netwerk.
De functie Automatische back-up gebruiken
Selecteer een bestand in de afspeelmodus en raak 
 
ĺ
   aan.
• 
U kunt de functie Automatische back-up niet gebruiken in de 
miniatuurweergave.
• 
Als het pop-upvenster wordt weergegeven dat u vraagt om de 
applicatie te downloaden, selecteert u Volgende.
• 
De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN 
via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
• 
Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, 
wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 153)
Selecteer een back-upcomputer.