Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
166
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Aansluiten op een computer
Selecteer OK.
• 
Als u het verzenden wilt annuleren, selecteert u Annuleren.
• 
U kunt geen afzonderlijke bestanden selecteren om back-ups van te 
maken. Deze functie maakt alleen een back-up van nieuwe bestanden 
op de camera.
• 
De voortgang van de back-up wordt weergegeven op de monitor van 
de pc.
• 
Als de overdracht is voltooid, wordt de camera automatisch binnen 
ongeveer 30 seconden uitgeschakeld. Selecteer Annuleren om terug 
te gaan naar het vorige scherm en te voorkomen dat de camera 
automatisch wordt uitgeschakeld.
• 
Als u uw pc automatisch wilt uitschakelen nadat de overdracht is 
voltooid, selecteert u PC afsluiten na back-up.
• 
Voor het wijzigen van de back-upcomputer selecteert u PC wijzigen.
• 
Wanneer u op de camera verbinding maakt met het WLAN, selecteert u het 
toegangspunt dat is verbonden met de pc.
• 
De camera zoekt naar de beschikbare toegangspunten, zelfs als u weer verbinding 
maakt met hetzelfde toegangspunt.
• 
Als u de camera uitschakelt of de batterij verwijdert terwijl u bestanden verzendt, 
wordt de bestandsoverdracht onderbroken.
• 
Wanneer u deze functie gebruikt, is de bediening van de ontspanknop 
uitgeschakeld op uw camera.
• 
U kunt slechts één camera tegelijk verbinden met de pc om bestanden te 
verzenden.
• 
De back-up wordt mogelijk geannuleerd vanwege netwerkomstandigheden.
• 
Als het camerageheugen geen bestanden bevat, kunt u deze functie niet 
gebruiken.
• 
U moet Windows Firewall en eventuele andere firewalls uitschakelen voordat u 
deze functie gebruikt.
• 
U kunt maximaal 1.000 recente bestanden verzenden.
• 
In de pc-software moet de servernaam worden ingegeven in het Latijnse alfabet 
en mag de naam niet meer dan 48 tekens bevatten.