Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
167
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Aansluiten op een computer
Schakel de camera in.
• 
De computer herkent de camera automatisch.
Selecteer op uw computer Deze computer 
ĺ
  
Verwisselbare schijf 
ĺ
 DCIM 
ĺ
 100PHOTO of 101_0101.
Selecteer de gewenste bestanden en sleep deze naar de 
computer of sla ze daar op.
Als het Maptype op Datum is ingesteld, wordt de mapnaam 'XXX_MMDD'. Als u 
bijvoorbeeld op 1 januari een opname maakt, wordt de mapnaam '101_0101'.
De camera aansluiten als verwisselbare schijf
Breng bestanden op een geheugenkaart naar de computer over door de 
camera op de pc aan te sluiten.
Bestanden naar een Windows-computer overbrengen
U kunt de camera op de computer aansluiten als een verwisselbare schijf. 
Open de verwisselbare schijf en breng bestanden over naar uw computer.
Schakel de camera uit.
Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.
• 
U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op de camera. Als u 
de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden worden beschadigd. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.
• 
Als u probeert de USB-kabel in de HDMI-aansluiting te steken, werkt de 
camera mogelijk niet naar behoren.