Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
168
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Aansluiten op een computer
De camera loskoppelen (Windows 7)
Wanneer de camera is verbonden met de computer als verwisselbare schijf, 
volgt u de onderstaande instructies om de verbinding met de camera te 
verbreken. Met Windows 8 en Windows 8.1 lijken de manieren waarop de 
camera moet worden losgemaakt, sterk op elkaar.
Zorg dat er op dat moment geen gegevens tussen de camera en 
de computer worden uitgewisseld.
• 
Als het statuslampje op de camera knippert, betekent dit dat er 
gegevens worden overgedragen. Wacht totdat het statuslampje niet 
meer knippert.
Klik op 
 op de werkbalk in de rechterbenedenhoek van uw 
computerscherm.
Klik op het pop-upbericht.
Klik op het berichtveld waarin wordt aangegeven dat het 
apparaat veilig is verwijderd.
Verwijder de USB-kabel.
Bestanden naar een Mac-computer overbrengen
Mac OS 10.7 of hoger wordt ondersteund.
Schakel de camera uit.
Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.
• 
U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op de camera. Als u 
de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden worden beschadigd. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.
• 
Als u probeert de USB-kabel in de HDMI-aansluiting te steken, werkt de 
camera mogelijk niet naar behoren.