Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
171
Camera-instellingenmenu
Met deze instellingen kunt u de gebruiksomgeving aanpassen.
U stelt als volgt 
gebruikersopties in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 een optie.
Beschikbare items en de volgorde hiervan kunnen verschillen, afhankelijk van de 
opname-omstandigheden.
Aangepaste stand beheren
Maak uw eigen opnamemodi door opties aan te passen en ze op te slaan. 
Open opgeslagen aangepaste modi of verwijderen ze. (p. 67)
RAW-compressie
Het type compressie voor RAW-bestanden instellen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Compressie 
zonder 
gegevensverlies*
RAW-bestanden worden gecomprimeerd zonder 
gegevensverlies.
Normale 
compressie
RAW-bestanden worden gecomprimeerd met bijna geen 
effect op de beeldkwaliteit.
Ruisonderdrukking
Gebruik Ruisonderdrukking om zichtbare ruis in foto's te verminderen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Hoge ISO 
ruisonderdrukking
Deze functie vermindert de ruis die zich kan voordoen 
als u een hoge ISO-waarde instelt.  
(UitHoogNormaal*, Laag)
Lange 
ruisonderdrukking
Deze functie vermindert de ruis wanneer u de camera 
voor lange belichting instelt. (UitAan*)
Als Lange ruisonderdrukking is uitgeschakeld, kan de beeldruis toenemen als u een 
foto maakt met de Bulb-functie. Als u de Bulb-functie gebruikt, kunt u het beste de 
Lange ruisonderdrukking instellen op Aan.
Gebruikersinstellingen