Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
173
Camera-instellingenmenu > 
Gebruikersinstellingen
Lensvervormingscorrectie
U kunt vervorming corrigeren die kan worden veroorzaakt door lenzen. Deze 
functie is bij sommige lenzen mogelijk niet beschikbaar.
Gebruikersdisplay
U kunt opnamegegevens op het scherm weergeven of weglaten.
1
2
3
Nr.
Beschrijving
1
Pictogrammen
Instellen om pictogrammen in de opnamemodus aan de rechterkant 
weer te geven.
2
Datum en tijd
Instellen om de datum en tijd weer te geven.
3
Toets
Instellen om in de opnamemodus aan de linkerkant en onderkant 
aanraakpictogrammen weer te geven.
Rasterlijn
Selecteer de gebruiksaanwijzing om u te helpen een scène op te stellen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Uit*
Rasterlijnen uitschakelen.
4 X 4
Een raster van 4 X 4 instellen.
3 X 3
Een raster van 3 X 3 instellen.
Kruis
De rasterlijnen als dradenkruis instellen.
Diagonaal
De rasterlijnen instellen zodat ze elkaar diagonaal kruisen.
Opgenomen 
gebied
Rasterlijnen weergeven voor de huidige beeldverhouding 
van een video. Dit is handig wanneer u een video 
opneemt die op het scherm van een ander apparaat moet 
passen of wanneer u een video bewerkt.
4:3 Opgenomen 
gebied
Rasterlijnen weergeven voor een standaard tv-
beeldverhouding (4:3). Dit is handig wanneer u een video 
opneemt die op het scherm van een ander apparaat moet 
passen of wanneer u een video bewerkt.
2,35:1 
Opgenomen 
gebied
Rasterlijnen weergeven voor de Cinemascoop-
beeldverhouding (2,35:1). Dit is handig wanneer u 
een video opneemt die op het scherm van een ander 
apparaat moet passen of wanneer u een video bewerkt.
Er worden rasterlijnen weergegeven, ook wanneer een video wordt opgenomen.