Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
174
Camera-instellingenmenu > 
Gebruikersinstellingen
Centrummarkering
U kunt instellen dat een kruisvormige centrummarkering in het midden van 
het scherm wordt weergegeven. De centrummarkering is een referentiepunt 
om de verticale en horizontale niveaus in te stellen. U kunt het formaat van de 
centrummarkering instellen of effecten hierop toepassen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Display
De centrummarkering in- of uitschakelen. (Uit*, Aan)
Formaat
Het formaat van de centrummarkering instellen.  
(GrootNormaal*)
Transparantie
Een transparantie-effect toepassen op de 
centrummarkering. (Uit*, Aan)
De centrummarkering wordt weergegeven, ook wanneer een video wordt 
opgenomen.
Toetstoewijzing
U kunt de functie wijzigen die is toegewezen aan de toets Aangepast, de AEL-
toets, de EV-toets of de instelwieltjes 1 en 2.
Aangepast
De functie van de toets Aangepast instellen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Optisch voorbeeld
Het scherptedieptevoorbeeld voor de huidige 
diafragmawaarde uitvoeren. (p. 24)
One Touch WB
De functie Aangepaste witbalans uitvoeren.
One Touch RAW +
Als u een bestand wilt opslaan in de indeling RAW+JPEG. 
Als u een bestand wilt opslaan in de indeling JPEG, drukt 
u nogmaals op de toets.
One Touch HDR
De optie Dynamisch bereik HDR in- of uitschakelen.
Film STBY*
Overschakelen naar de standby-stand voor video-
opname.