Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
175
Camera-instellingenmenu > 
Gebruikersinstellingen
AEL
Stel een functie in voor de AEL-toets. U kunt de functie wijzigen 
die aan de toets is toegewezen voor scherpstellingsvergrendeling, 
belichtingsvergrendeling of andere opnamefuncties. Met de AEL- en AFL-
functies kunt u respectievelijk de belichtingswaarde of het scherpstelgebied 
opslaan wanneer u op [a] drukt. De functie wordt uitgevoerd als u de 
[Ontspanknop] half indrukt, verschilt afhankelijk van de functie die is 
toegewezen aan [a]. 
* Standaard
Optie
Beschrijving
AEL*
De functie voor automatische belichtingsvergrendeling 
uitvoeren. (Druk de [Ontspanknop] half in om de functie 
voor automatische scherpstellingsvergrendeling uit te 
voeren.)
AEL-vergrendelen
De functie voor automatische belichtingsvergrendeling 
blijven uitvoeren na de opname. (De belichting blijft 
vergrendeld zelfs nadat u een foto hebt gemaakt.)
AFL
De functie voor automatische scherpstellingsvergrendeling 
uitvoeren. (Druk op de [Ontspanknop] half in om de 
automatische belichtingsfunctie uit te voeren.)
AFL-vergrendeling
De functie voor automatische scherpstellingsvergrendeling 
blijven uitvoeren na de opname. (De scherpstelling blijft 
vergrendeld zelfs nadat u een foto hebt gemaakt.)
AEL + AFL
De automatische belichtings- en 
scherpstellingsvergrendeling gezamenlijk uitvoeren.
AEL+AFL-
vergrendeling
De functies voor automatische belichtings- en 
scherpstellingsvergrendeling gezamenlijk blijven uitvoeren 
na de opname. (De belichting en de scherpstelling blijven 
vergrendeld zelfs nadat u een foto hebt gemaakt.)
FEL
De functie voor vergrendeling van de flitserintensiteit 
uitvoeren. (p. 110)
* Standaard
Optie
Beschrijving
FEL-vergrendeling
De functie voor vergrendeling van de flitserintensiteit 
blijven uitvoeren na de opname. (De intensiteit blijft 
vergrendeld zelfs nadat u een foto hebt gemaakt.) (p. 110)
AF-stand
Een scherpstelmodus selecteren.
AF-gebied
Een gedeelte voor automatisch scherpstellen selecteren.
Witbalans
Een witbalansoptie (lichtbron) instellen om de kleuren in 
foto's te beïnvloeden.
ISO
De gevoeligheid voor licht van de camera instellen.
Lichtmeting
De manier selecteren waarop de camera de hoeveelheid 
licht berekent.
Aanraakbediening
Stel dit in om aanraakbediening te gebruiken in de 
opnamemodus.
Dynamisch bereik
Selecteer een optie om helderheidsverschillen te corrigeren 
die worden veroorzaakt door schaduwen op de foto.
Minimale sluitertijd
Instellen dat de sluitertijd niet korter is dan de 
geselecteerde sluitertijd.
Auto ISO bereik
De maximale ISO-waarde instellen waarvoor elke EV-stap 
wordt gekozen wanneer u ISO instelt op Auto.
Intelligent filter
Speciale effecten op foto's toepassen.
Fotowizard
Pas effecten op een foto toe op basis van het thema.
Aantal opnamen
Opnameopties Continu, Burst, Timer of Belichtingstrap 
instellen.