Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
176
Camera-instellingenmenu > 
Gebruikersinstellingen
* Standaard
Optie
Beschrijving
Aanraakbediening
Stel dit in om aanraakbediening te gebruiken in de 
opnamemodus.
Dynamisch bereik
Selecteer een optie om helderheidsverschillen te 
corrigeren die worden veroorzaakt door schaduwen op 
de foto.
Minimale sluitertijd
Instellen dat de sluitertijd niet korter is dan de 
geselecteerde sluitertijd.
Auto ISO bereik
De maximale ISO-waarde instellen waarvoor elke EV-
stap wordt gekozen wanneer u ISO instelt op Auto.
Intelligent filter
Speciale effecten op foto's toepassen.
Fotowizard
Pas effecten op een foto toe op basis van het thema.
Aantal opnamen
Opnameopties Continu, Burst, Timer of Belichtingstrap 
instellen.
Flitser
Stel op basis van de opnameomstandigheden de 
flitseropties in.
Intelli-zoom
Zoom in op een onderwerp met minder 
kwaliteitsverlies dan met de digitale zoomfunctie.
MF-help
Stel de hulpfunctie in zodat u gemakkelijk kunt 
scherpstellen wanneer u de scherpstelring handmatig 
draait.
Rasterlijn
Selecteer de gebruiksaanwijzing om u te helpen een 
scène op te stellen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Flitser
Stel op basis van de opnameomstandigheden de 
flitseropties in.
Intelli-zoom
Zoom in op een onderwerp met minder kwaliteitsverlies 
dan met de digitale zoomfunctie.
MF-help
Stel de hulpfunctie in zodat u gemakkelijk kunt 
scherpstellen wanneer u de scherpstelring handmatig 
draait.
Rasterlijn
Selecteer de gebruiksaanwijzing om u te helpen een scène 
op te stellen.
EV
De functie instellen voor de EV-toets.
* Standaard
Optie
Beschrijving
EV*
Pas de belichtingswaarde aan.
AF-stand
Een scherpstelmodus selecteren.
AF-gebied
Een gedeelte voor automatisch scherpstellen 
selecteren.
Witbalans
Een witbalansoptie (lichtbron) instellen om de kleuren 
in foto's te beïnvloeden.
ISO
De gevoeligheid voor licht van de camera instellen.
Lichtmeting
De manier selecteren waarop de camera de 
hoeveelheid licht berekent.