Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
177
Camera-instellingenmenu > 
Gebruikersinstellingen
Instelwieltje
U kunt de functies toewijzen die worden aangepast wanneer instelwieltje 1 of 
2 wordt gedraaid.
* Standaard
Modus
Aanpasbare functies (instelwieltje 1/instelwieltje 2)
Programma
Programmaverschuiving/Programmaverschuiving*
Programmaverschuiving/EV
Programmaverschuiving/ISO
EV/Programmaverschuiving
ISO/Programmaverschuiving
Diafragmaprioriteit
Diafragma/Diafragma*
Diafragma/EV
Diafragma/ISO
EV/Diafragma
ISO/Diafragma
Sluiterprioriteit
Sluitertijd/Sluitertijd*
Sluitertijd/EV
Sluitertijd/ISO
EV/Sluitertijd
ISO/Sluitertijd
Handmatig
Sluitertijd/Diafragma*
Diafragma/Sluitertijd
iFn-instelling
De iFn-instellingen aanpassen voor een i-Function-lens.
Optie
Beschrijving
iFn Standaard
De sluitertijd, diafragmawaarde en andere opties op 
de lens aanpassen door op [i-Function] te drukken of 
door optie te selecteren die kunnen worden aangepast 
wanneer u op [i-Function] op een i-Function-lens drukt.
iFn Plus
Druk op een i-Function-lens op [i-Function] en 
tegelijkertijd op een knop op de camera om een functie 
aan die knop toe te wijzen.
• 
AEL: selecteer een optie die kan worden aangepast 
wanneer u tegelijkertijd op [i-Function] en [a] 
drukt.
• 
EV: selecteer een optie die kan worden aangepast 
wanneer u tegelijkertijd op [i-Function] en [B] drukt.