Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
17
Fotografie-concepten en conventies
Diafragmawaarde en scherptediepte
U kunt de achtergrond van een foto vager of scherper maken door de grootte 
van het diafragma aan te passen. Een groot diafragma zorgt voor foto's met 
een kleine scherptediepte. Voorwerpen die zich onmiddellijk vóór of achter 
uw onderwerp bevinden, zijn vervaagd, terwijl het onderwerp scherp in 
beeld is. Een klein diafragma zorgt voor foto's met een grote scherptediepte. 
Voorwerpen ver vóór of ver achter uw onderwerp en uw onderwerp zijn 
scherp in beeld.
Een foto met een grote scherptediepte
Een foto met een kleine scherptediepte
De diafragmamodule bevat verscheidene lamellen. Deze lamellen bewegen samen 
en regelen de hoeveelheid licht die er door het midden van het diafragma valt. Het 
aantal lamellen is tevens van invloed op de vorm van licht in nachtelijke opnamen. 
Als een diafragma een even aantal lamellen heeft, wordt het licht in een zelfde aantal 
delen verdeeld. Is het aantal lamellen oneven, dan is het aantal lichtdelen dubbel het 
aantal diafragmalamellen.
Een diafragma met 8 lamellen verdeelt het licht bijvoorbeeld in 8 delen en een 
diafragma met 7 lamellen verdeelt het licht in 14 delen.
7 lamellen
8 lamellen