Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
180
Camera-instellingenmenu
Leren hoe u de instellingen van de camera kunt configureren.
Opties instellen bij 
Instellingen:
Druk in de opname- of afspeelmodus op [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 een 
optie.
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Geluid
• 
Systeemvolume: het geluidsvolume instellen of alle 
geluid in het geheel uitschakelen.  
(UitLaagMiddel*, Hoog)
Zelfs als het systeemvolume is uitgeschakeld, geeft 
de camera een geluid weer wanneer een video wordt 
afgespeeld.
• 
AF-geluid: het geluid in- of uitschakelen dat de camera 
maakt als u de ontspanknop half indrukt. (UitAan*)
• 
Toetsgeluid: het geluid in- of uitschakelen dat de 
camera maakt als u op de toetsen drukt of het scherm 
aanraakt. (UitAan*)
• 
E-sluitergeluid: het geluid instellen dat wordt 
afgespeeld wanneer u de elektronische ontspanknop 
gebruikt. (Uit*, Aan)
• 
De camera laat alleen een geluid horen als de 
sluitertijd meer dan 0,5 seconden is.
• 
Deze optie is mogelijk niet beschikbaar in de slimme 
modus.
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Snelle weergave
De duur instellen voor Snelle weergave; de tijd gedurende 
welke een foto direct na het maken wordt weergegeven. 
Selecteer Vasthouden+Focuszoom om de afbeelding 
weer te geven en het scherpstelgebied te vergroten na de 
opname. (Uit*, Vasthouden+FocuszoomVasthouden,  
1 sec3 sec5 sec)
Display 
aanpassen
Stel de helderheid van het display, de automatische 
helderheidsoptie, de schermkleur of niveaumeter in.
• 
Helderheid display: u kunt de helderheid van het 
display handmatig aanpassen.
• 
Helderheid automatisch: schakel automatisch de 
helderheid aan of uit. (UitAan*)
• 
Displaykleur: u kunt de kleur van het scherm 
handmatig aanpassen.
• 
Horizontale kalibratie: ijk de peilmeter. Als de 
niveaumeter niet waterpas is, plaatst u de camera op 
een vlakke ondergrond en volgt u de instructies op het 
scherm.
• 
U kunt de optie Horizontale kalibratie niet openen in 
de afspeelmodus.
• 
U kunt de niveaumeter niet kalibreren in de staande 
stand.
Display 
automatisch uit
Stel de tijd voor scherm uit in. Het scherm wordt 
uitgeschakeld als u de camera gedurende de door u 
ingestelde tijd niet gebruikt. (Uit30 sec*, 1 min3 min,  
5 min10 min)
Instellingen