Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
182
Camera-instellingenmenu > 
Instellingen
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
HDMI-uitvoer
Als u de camera met een HDMI-kabel op een HDMI-HDTV 
aansluit, kunt u de resolutie van het beeld wijzigen.
• 
NTSCAuto*, 1920 X 1080p1280 X 720p720 X 480p,  
720 X 576p (wordt alleen geactiveerd als PAL is 
geselecteerd)
Bestandsnaam
Stel de notatie van bestandsnamen in.
• 
Standaard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ 
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• 
Datum:
 
-
sRGB-bestanden - MMDDXXXX.JPG. Een foto die op  
1 januari is gemaakt, heet bijvoorbeeld 0101XXXX.jpg.
 
-
Adobe RGB-bestanden - _MDDXXXX.JPG voor de 
maanden januari tot en met september. Voor de 
maanden oktober tot en met december wordt het 
maandnummer vervangen door de letters A (okt.),  
B (nov.) en C (dec.). 
Een foto die op 3 februari is gemaakt, heet bijvoorbeeld 
_203XXXX.jpg. Een foto die op 5 oktober is gemaakt, heet 
_A05XXXX.jpg.
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Bestandsnummer
Stel de notatie voor bestands- en mapnummering in.
• 
Resetten: na het gebruik van de resetfunctie begint de 
bestandsnummering weer bij 0001.
• 
Serie*: de bestandsnummering loopt door, ook als u 
een nieuwe geheugenkaart plaatst, de kaart formatteert 
of alle foto's wist.
• 
De eerste mapnaam is 100PHOTO. Als u de sRGB-
kleurruimte en de standaardbestandsnaamgeving hebt 
geselecteerd, heet het eerste bestand SAM_0001.
• 
Het bestandsnummer wordt steeds met 1 opgehoogd, 
van SAM_0001 tot SAM_9999.
• 
Ook mapnummers worden steeds met 1 opgehoogd, 
van 100PHOTO tot 999PHOTO.
• 
Het maximum aantal bestanden dat in een map kan 
worden opgeslagen, is 9.999.
• 
Bestandsnummers worden volgens de DCF-
specificaties (Design rule for Camera File system) 
toegekend.
• 
Als u een bestandsnaam wijzigt, bijvoorbeeld op een 
computer, kan het bestand niet meer op de camera 
worden weergegeven.
Maptype
Stel het type map in.
• 
Standaard*: XXXPHOTO
• 
Datum: XXX_MMDD