Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
183
Camera-instellingenmenu > 
Instellingen
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Formatteren
De geheugenkaart formatteren. Tijdens het formatteren 
worden alle bestanden verwijderd, inclusief beveiligde 
bestanden. (Nee*, Ja)
Er kunnen fouten optreden als u een geheugenkaart 
door een ander merk camera, door een computer of in 
een geheugenkaartlezer laat formatteren. Formatteer 
geheugenkaarten in de camera voordat u er beelden op 
vastlegt.
Bluetooth
U kunt uw camera instellen om automatisch verbinding te 
maken met een smartphone via de Bluetooth-functie. Als 
de apparaten eerder zijn verbonden en u Samsung Camera 
Manager start op de smartphone, worden ze automatisch 
verbonden via Bluetooth. (Uit*, Aan)
Wi-Fi-netwerk
Instellen dat verbinding wordt gemaakt met een  
Wi-Fi-netwerk. (Uit*, Aan)
Mijn smartphone
De modelnaam en verbindingsstatus van de aangesloten 
smartphone bekijken. U kunt de geregistreerde smartphone 
ook bewerken of verwijderen.
Tijd auto instellen 
via Bluetooth
Instellen dat de datum en tijd van de camera worden 
gesynchroniseerd met de smartphone wanneer de camera 
via Bluetooth wordt verbonden met een smartphone.  
(Uit*, Aan)
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Wi-Fi-
privacyvergrendeling
Instellen om een PIN-code te vereisen wanneer de camera 
wordt verbonden met een smartphone.
• 
PIN: een PIN-code ingeven voordat u verbinding maakt.
• 
Geen*: een verbinding toestaan zonder een PIN-code te 
vereisen.
• 
Verbindingen worden automatisch gemaakt zonder 
een PIN-code te vereisen wanneer de NFC-functie 
wordt gebruikt.
• 
PIN-codes worden automatisch gegenereerd en alleen 
vervangen wanneer u de camera-instellingen reset of 
de firmware bijwerkt.
• 
Als u uw camera eerder hebt verbonden met uw 
smartphone via een PIN-code, wordt automatisch 
verbinding gemaakt.
Sensor reinigen
• 
Sensor reinigen: stof verwijderen van de sensor.
• 
Bij inschakelen: als deze optie is ingeschakeld, wordt 
de sensor telkens bij het inschakelen van de camera 
gereinigd. (Uit*, Aan)
• 
Bij uitschakelen: als deze optie is ingeschakeld, wordt 
de sensor telkens bij het uitschakelen van de camera 
gereinigd. (Uit*, Aan)
Aangezien deze camera gebruikmaakt van verwisselbare 
lenzen, kan er bij het wisselen van de lens stof op de 
sensor komen. Dit kan resulteren in zichtbare stofdeeltjes 
op de foto. Het wordt aanbevolen om niet in een stoffige 
omgeving lenzen te wisselen. Zorg ook dat de lensdop 
bevestigd is als de lens niet wordt gebruikt.