Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
184
Camera-instellingenmenu > 
Instellingen
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Resetten
• 
Cameramenu*: de standaardwaarden van het 
instellingenmenu en de opnameopties herstellen.
• 
Toetstoewijzing: de standaardwaarden van de functies 
voor de aangepaste toets herstellen.
• 
C-stand: de instellingen van de modus T herstellen 
naar de fabrieksinstellingen.
• 
Bluetooth/Wi-Fi: de standaardwaarden voor de 
verbindingsgeschiedenis, de ID en het wachtwoord van 
de Bluetooth- en Wi-Fi-functies herstellen.
• 
Alles: de standaardwaarden van alle instellingen 
herstellen. (Instellingen voor datum en tijd, taal en 
video-uitvoer worden niet gewijzigd.)
* Standaard
Onderdeel
Beschrijving
Apparaatgegevens
De firmwareversie van de body en de lens, het Wi-Fi 
MAC-adres en het Bluetooth MAC-adres weergeven of de 
firmware bijwerken.
• 
Software-update: de firmware van de camerabehuizing 
of lens bijwerken of de firmware downloaden via Wi-Fi. 
(BodyfirmwareFirmware lensDownloaden via Wi-Fi)
• 
U kunt de firmware updaten door de camera met de 
computer te verbinden en i-Launcher te starten. Zie 
pagina 203 voor meer informatie.
• 
U kunt geen firmware-update uitvoeren als de batterij 
niet volledig is opgeladen. Laad de batterij volledig op 
voordat u een firmware-update uitvoert.
• 
Bij een firmware-upgrade worden de 
gebruikersinstellingen en waarden gereset. (De 
datum, tijd, taal en video-uitvoer worden niet gereset.)
• 
Schakel de camera niet uit zolang het upgradeproces 
actief is.
• 
De resterende opslagruimte op de geheugenkaart 
moet meer dan 1 GB zijn als u de firmware via Wi-Fi 
wilt bijwerken.
• 
U kunt firmware mogelijk niet goed bijwerken 
via Wi-Fi, afhankelijk van de kwaliteit van de 
netwerkverbinding.
Open Source-
licentie
Open Source-licenties weergeven.