Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
186
Bijlage
Als een van de volgende foutmeldingen verschijnt, kunt u de onderstaande 
oplossingen proberen.
Foutmeldingen
Mogelijke oplossing
Lens vergrend
De lens is vergrendeld. Draai de lens linksom 
totdat u een klik hoort. (p. 54)
Kaartfout
• 
Schakel de camera uit en weer in.
• 
Verwijder de geheugenkaart en plaats deze 
weer terug.
• 
De geheugenkaart formatteren.
Batterij bijna leeg
Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij 
op.
Geen afbeeldingsbestand.
Maak foto's of plaats een geheugenkaart met 
foto's.
Bestandsfout
Wis het beschadigde bestand of neem contact op 
met een servicecenter.
Opname gestopt. U kunt 
weer opnemen nadat de 
camera is afgekoeld.
Laat de camera afkoelen.
Geheugen vol
Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe 
geheugenkaart.
Foutmeldingen
Mogelijke oplossing
Kaart vergrendeld
U kunt SD-, SDHC- of SDXC-kaarten vergrendelen 
om te voorkomen dat bestanden worden 
verwijderd. Ontgrendel de kaart voordat u gaat 
fotograferen. (p. 190)
Kan foto niet vastleggen 
omdat het map- en 
bestandsnummer op 
de geheugenkaart het 
maximum hebben bereikt. 
Mapnummer resetten?
Bestandsnamen komen niet overeen met de 
DCF-norm. Volg de instructies op het scherm om 
het mapnummer opnieuw in te stellen.
Error 00
Schakel de camera uit, ontkoppel de lens en 
plaats deze weer terug. Neem contact op met een 
servicecenter als de melding blijft verschijnen.
Error 01/02
Schakel de camera uit, verwijder de batterij en 
plaats deze weer terug. Neem contact op met een 
servicecenter als de melding blijft verschijnen.
Foutmeldingen