Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
187
Bijlage
Reiniging van de camera
Cameralens en -scherm
Gebruik een borsteltje om stof te verwijderen en veeg de lens met een zachte 
doek af. Voor eventueel achtergebleven stof brengt u lensreinigingsvloeistof 
op een stuk lensreinigingspapier aan en veegt u de lens voorzichtig schoon.
Beeldsensor
Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan er stof op foto's zichtbaar 
zijn doordat de beeldsensor aan de buitenlucht is blootgesteld geweest. Dit 
is geen probleem en blootstelling aan stof is iets wat bij alledaags gebruik 
van de camera gebeurt. U kunt stof van de sensor verwijderen met de functie 
voor sensorreiniging. (p. 183) Als er na het reinigen van de sensor nog stof 
achterblijft, neemt u contact op met een servicecenter. Steek de blazer niet in 
de opening van de lensvatting.
Camerabody
Veeg deze voorzichtig met een zachte droge doek af.
Gebruik nooit benzeen, thinner of alcohol om de camera te reinigen. Deze 
oplosmiddelen kunnen de camera beschadigen of defecten veroorzaken.
Onderhoud van de camera