Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
188
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
Gebruik op het strand of aan de waterkant
•  Bescherm de camera tegen zand en vuil wanneer u deze op het strand of in 
een andere, soortgelijke omgeving gebruikt.
•  Uw camera is niet waterbestendig. Gebruik de batterij, adapter of 
geheugenkaart niet met natte handen. Als u de camera gebruikt met natte 
handen, kan de camera beschadigd raken.
Camera voor langere tijd opbergen
•  Als u de camera voor langere tijd opbergt, moet u de camera samen met 
absorberend materiaal, bijvoorbeeld silicagel, in een afgesloten houder 
plaatsen.
•  Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en 
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
•  De huidige datum en tijd moeten opnieuw worden ingegeven wanneer de 
camera wordt ingeschakeld als de batterij langere tijd niet in de camera is 
geplaatst.
De camera gebruiken of opbergen
Ongeschikte plaatsen voor het gebruiken of opbergen van de camera
•  Stel de camera niet bloot aan zeer hoge of lage temperaturen.
•  Gebruik de camera niet in zeer vochtige omgevingen of omgevingen waar 
de luchtvochtigheid snel verandert.
•  Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht en bewaar de camera niet op 
warme locaties met slechte ventilatie, bijvoorbeeld in een auto die in de zon 
staat.
•  Bescherm de camera en het scherm tegen stoten, ruw gebruik en sterke 
trillingen om ernstige schade te voorkomen.
•  Gebruik of bewaar de camera niet op stoffige, vuile, vochtige of slecht-
geventileerde plaatsen, om schade aan bewegende en interne onderdelen 
te voorkomen.
•  Gebruik de camera niet in de buurt van brandstoffen, brandbare stoffen of 
ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en 
explosief materiaal in dezelfde ruimte als de camera of de accessoires van de 
camera.
•  Berg de camera niet op met mottenballen.