Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
18
Fotografie-concepten en conventies
Sluitertijd
Sluitertijd verwijst naar de tijd die het kost om de sluiter te openen en sluiten. 
Hiermee wordt de hoeveelheid licht bepaald die door het diafragma valt 
voordat het de beeldsensor bereikt.
Sluitertijden worden gemeten in seconden en delen van een seconde. 
Op veel camera's worden de sluitertijden ongeveer gehalveerd bij 
elke opeenvolgende instelling: 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, enzovoort. 
Zoals opeenvolgende diafragma-instellingen laat elke opeenvolgende 
sluitertijdinstelling ongeveer de helft van de hoeveelheid licht door. Daarom 
komt elke opeenvolgende sluitertijdinstelling overeen met een wijziging in de 
belichtingswaarde van ongeveer 1 EV.
Belichting
+1 EV
-1 EV
1 s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
1/30 s
Sluitertijd
Hoe korter de sluitertijd, hoe minder licht binnenvalt.Hoe langer de sluitertijd, 
hoe meer licht binnenvalt.
Met een lange sluitertijd valt meer licht in de camera zodat foto's helderder 
worden. Aangezien de sluiter echter langer open is, worden bewegende 
onderwerpen wazig weergegeven. Met een korte sluitertijd valt minder licht 
in de camera zodat foto's donkerder worden. Aangezien de sluiter echter 
korter open is, worden bewegende onderwerpen scherper weergegeven.
1 s
1/250 s