Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
189
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
Wees voorzichtig bij gebruik in vochtige omgevingen
Als u de camera van een koude omgeving naar een warme overbrengt, kan 
zich op de lens of interne componenten van de camera condensatie vormen. 
In deze situatie dient u de camera uit te schakelen en ten minste  
1 uur te wachten. Als zich condensatie vormt op de geheugenkaart, dient u 
de geheugenkaart uit de camera te halen en te wachten tot al het vocht is 
verdampt voordat u het kunt terugplaatsen.
Andere voorzorgsmaatregelen
•  Zwaai de camera niet aan de polslus heen en weer. Hierdoor kunt u uzelf of 
anderen verwonden of schade aan uw camera veroorzaken.
•  Verf de camera niet, omdat verf tussen de bewegende onderdelen kan gaan 
zitten en de werking van de camera kan beïnvloeden.
•  Schakel de camera uit wanneer u deze niet gebruikt.
•  De camera bevat kwetsbare onderdelen. Zorg daarom dat u de camera niet 
blootstelt aan schokken.
•  Bewaar de camera in het etui om zorgen dat het scherm niet beschadigd 
raakt. Houd de camera uit de buurt van zand, scherpe voorwerpen of 
kleingeld om te voorkomen dat er krassen op de camera komen.
•  Gebruik de camera niet als er een barst in het scherm zit of als het scherm is 
gebroken. Door gebroken glas of acryl kan letsel aan uw handen en gezicht 
worden veroorzaakt. Ga naar een servicecenter van Samsung om de camera 
te laten repareren.
•  Leg camera's, batterijen, opladers of accessoires nooit bij, in of op 
verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Door hitte 
kunnen deze apparaten vervormen of oververhit raken, wat kan leiden tot 
brand of een explosie.
•  Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan de beeldsensor 
verkleuren of defect raken.
•  Bescherm de lens tegen vingerafdrukken en krassen. Reinig de lens met een 
zachte, schone doek.
•  Als de camera een schok opvangt, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld. 
Dit gebeurt om de geheugenkaart te beschermen. Schakel de camera weer 
in om de camera te gebruiken.
•  De camera kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal en zou niet 
de levensduur of prestatie van uw camera moeten beïnvloeden.
•  Bij lage temperaturen kan het langer duren voor de camera is ingeschakeld, 
kan de kleur van het scherm tijdelijk veranderen of kunnen nabeelden 
worden weergegeven. Deze omstandigheden duiden niet op defecten en 
worden verholpen als u de camera weer bij normale temperaturen gebruikt.
•  Verf of metaal op de buitenkant van de camera kan allergieën, jeukende 
huid, eczeem of opzwelling veroorzaken bij mensen met een gevoelige 
huid. Als u enige van deze symptomen ervaart, dient u onmiddellijk te 
stoppen met het gebruik van de camera en een arts te raadplegen.
•  Steek geen vreemde voorwerpen in de compartimenten, sleuven en 
toegangspunten van de camera. Schade als gevolg van onjuist gebruik 
wordt mogelijk niet door de garantie gedekt.
•  Laat geen ongekwalificeerd personeel reparatie- of 
onderhoudswerkzaamheden aan de camera uitvoeren en probeer dit 
ook niet zelf te doen. Alle schade die voortvloeit uit ongekwalificeerd 
onderhoud of reparatie wordt niet door de garantie gedekt.