Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
193
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
•  Voorkom dat geheugenkaarten in contact komen met vloeistoffen, vuil of 
vreemde stoffen. Veeg zo nodig de geheugenkaart met een zachte doek 
schoon voordat u de geheugenkaart in de camera plaatst.
•  Voorkom dat geheugenkaarten, of de sleuf voor geheugenkaarten, in 
contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Dergelijke stoffen 
kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten of de camera niet goed meer 
werken.
•  Wanneer u een geheugenkaart bij u draagt, moet u een hoesje gebruiken 
om de kaart tegen elektrostatische ontlading te beschermen.
•  Breng belangrijke gegevens over naar andere dragers, zoals een harde schijf 
of cd/dvd.
•  Als u de camera langere tijd gebruikt, kan de geheugenkaart warm worden. 
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
•  Gebruik een geheugenkaart die voldoet aan de standaardvereisten.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van geheugenkaarten
•  Stel geheugenkaarten niet bloot aan zeer koude of zeer warme 
temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 40 °C/104 °F). Extreme 
temperaturen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten slecht 
functioneren.
•  Plaats een geheugenkaart in de juiste richting. Als u een geheugenkaart 
in de verkeerde richting plaatst, kunnen zowel camera als geheugenkaart 
hierdoor beschadigen.
•  Gebruik geen geheugenkaarten die in een andere camera of door een 
computer zijn geformatteerd. Formatteer een dergelijke geheugenkaart 
opnieuw in uw eigen camera.
•  Schakel de camera uit wanneer u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.
•  Verwijder de geheugenkaart niet en schakel uw camera niet uit wanneer het 
lampje knippert. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigen.
•  Wanneer de levensduur van een geheugenkaart is verlopen, kunt u geen 
foto's meer op de kaart opslaan. Gebruik een nieuwe geheugenkaart.
•  Zorg dat geheugenkaarten niet buigen, vallen of aan zware klappen of druk 
worden blootgesteld.
•  Zorg dat u geheugenkaart niet gebruikt of opbergt in de buurt van 
krachtige magnetische velden.
•  Gebruik of bewaar geheugenkaarten niet op zeer warme, zeer vochtige of 
corrosieve locaties.