Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
194
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
• 
Bewaar of gebruik de batterij niet in een hete, vochtige omgeving, zoals een 
badkamer of douche.
• 
Plaats de camera niet voor langere tijd op ontvlambare oppervlakken, zoals 
beddengoed, tapijten of elektrische dekens.
• 
Als de camera is ingeschakeld, moet u deze niet langere tijd in een afgesloten 
ruimte achterlaten.
• 
Zorg ervoor dat de polen van de batterij niet in contact komen met metalen 
voorwerpen, zoals halskettingen, munten, sleutels en horloges.
• 
Gebruik uitsluitend authentieke, door de fabrikant aanbevolen lithium-
ionbatterijen ter vervanging.
• 
Haal de batterij niet uit elkaar en maak er geen gat in met een scherp voorwerp.
• 
Stel de batterij niet bloot aan hoge druk of extreme krachten.
• 
Stel de batterij niet bloot aan hevige klappen, bijvoorbeeld door deze van grote 
hoogte te laten vallen.
• 
Stel de batterij niet bloot aan temperaturen van 60 °C (140 °F) of hoger.
• 
Stel de batterij niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
• 
Stel de batterij niet bloot aan overmatige warmte, zoals direct zonlicht of vuur.
Richtlijnen voor afvoer
• 
Voer de batterij met zorg af.
• 
Werp de batterij nooit in een open vuur.
• 
Afhankelijk van uw land of regio kan de regelgeving met betrekking tot de afvoer 
verschillen. Voer de batterij af volgens de lokale en federale regelgeving.
Richtlijnen voor het opladen van de batterij
Wissel de batterij alleen volgens de methode zoals in deze gebruiksaanwijzing 
wordt beschreven. De batterij kan vlam vatten of exploderen als het niet juist wordt 
geladen.
De batterij
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen.
Batterijspecificaties
Onderdeel
Beschrijving
Model
BP1130
Type
Lithium-ionbatterij
Capaciteit
1.130 mAh
Voltage
7,6 V
Oplaadtijd* (Wanneer de batterij volledig 
ontladen is.)
Ongeveer 200 min.
* De bovenstaande cijfers zijn van toepassing als u de meegeleverde USB-kabel en AC-adapter 
gebruikt. Als u de batterij oplaadt door de camera op een computer aan te sluiten, is de oplaadtijd 
mogelijk langer.
Onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de batterij kan lichamelijk letsel of 
de dood tot gevolg hebben. Volg voor uw eigen veiligheid de onderstaande 
instructies voor het juiste gebruik van de batterij:
• 
De batterij kan vlam vatten of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt 
gebruikt. Als u vervormingen, scheuren of andere afwijkingen in de batterij 
opmerkt, stopt u onmiddellijk het gebruik hiervan en neemt u contact op met de 
fabrikant.
• 
Gebruik alleen authentieke, door de fabrikant aanbevolen batterijopladers en laad 
de batterij alleen op de in deze gebruiksaanwijzing voorgeschreven wijze op.
• 
Plaats de batterij niet te dicht bij warmtebronnen en stel de batterij niet bloot aan 
extreem warme omgevingen, zoals een gesloten auto in de zomer.
• 
Plaats de batterij niet in een magnetron.