Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
195
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
Werkduur van de batterij
Opnamemodus
Gemiddelde tijdsduur/aantal foto's
Foto's
Ongeveer 185 min./Ongeveer 370 foto's
Video's
Ongeveer 100 min. (Video's opnemen met 1920X1080 (60p))
•  De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op CIPA-teststandaarden. 
Afhankelijk van uw feitelijke gebruik, kunnen uw resultaten verschillen.
•  De daadwerkelijk beschikbare opnameduur verschilt en is afhankelijk van 
achtergrond, de tijd tussen opnamen en de gebruiksomstandigheden.
•  Om de totale opnameduur te bepalen, zijn er verschillende video's achter 
elkaar opgenomen.
Bericht Batterij bijna leeg
Als de batterij volledig is ontladen, wordt het batterijpictogram rood en wordt 
de melding 'Batterij bijna leeg' weergegeven.
De batterij gebruiken
•  Vermijd blootstelling van geheugenkaarten aan zeer lage of hoge 
temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 40 °C/104 °F). Extreme 
temperaturen kunnen de laadcapaciteit van de batterijen beperken.
•  Als u de camera langere tijd gebruikt, kan het gebied rond de batterijklep 
warm worden. Dit heeft geen invloed op de normale werking van de 
camera.
•  Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. 
Hierdoor kan het risico op brand of elektrische schok ontstaan.
•  Bij temperaturen onder 0 °C/32 °F kunnen de capaciteit en levensduur van 
de batterij afnemen.
•  Bij lage temperaturen kan de batterijcapaciteit afnemen, maar de gewone 
capaciteit wordt hersteld bij gebruik bij hogere temperaturen.
•  Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt. 
Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of 
roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken. Als u de camera 
langere perioden opbergt terwijl de batterij is geplaatst, loopt de batterij 
leeg. U kunt mogelijk een volledig lege batterij niet meer opladen.
•  Wanneer u de camera langere periode niet gebruikt (3 maanden of meer), 
moet u de batterij regelmatig controleren en opladen. Als u de batterij 
voortdurend laat leeglopen, nemen de capaciteit en levensduur mogelijk af, 
wat kan leiden tot defecten, brand of explosies.