Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
196
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
Voorzorgsmaatregelen voor de batterij
Bescherm batterijen, opladers en geheugenkaarten tegen schade.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit 
kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van de batterij en 
tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken of brand of een 
elektrische schok.
Opmerking voor het opladen van de batterij
•  Controleer als het statuslampje uit is of de batterij op de juiste wijze is 
geplaatst.
•  Als de camera is ingeschakeld tijdens het opladen van de batterij, wordt de 
batterij mogelijk niet volledig opgeladen. Schakel de camera uit voordat u 
de batterij oplaadt.
•  Gebruik de camera niet wanneer u de batterij oplaadt. Dit kan brand of een 
schok veroorzaken.
•  Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. 
Hierdoor kan het risico op brand of elektrische schok ontstaan.
•  Laat de batterij minstens 10 minuten opladen voordat u de camera 
inschakelt.
•  Als u de camera aansluit op een externe stroombron wanneer de batterij 
leeg is, zorgen functies die veel stroom verbruiken ervoor dat de camera 
wordt uitgeschakeld. Als u de camera normaal wilt gebruiken, moet u de 
batterij opladen.
•  Als u het netsnoer aansluit wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat 
het statuslampje ongeveer 30 minuten branden.
•  Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij 
snel leeg. Laad de batterij volledig op voordat u de camera gebruikt.
•  Als het statuslampje rood knippert, sluit u de kabel opnieuw aan of 
verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw in de camera.
•  Als u de batterij oplaadt wanneer de kabel oververhit is of de temperatuur te 
hoog is, kan het statuslampje rood knipperen. Nadat de batterij is afgekoeld, 
wordt met opladen begonnen.
•  Te lang opladen van batterijen kan de levensduur daarvan bekorten. 
Wanneer het opladen is voltooid, dient u de kabel van de camera los te 
koppelen.
•  Knik de voedingskabel niet en plaats er geen zware voorwerpen op. 
Hierdoor zou de kabel kunnen beschadigen.
•  Als u de camera langere tijd gebruikt terwijl verbonden met een externe 
voedingskabel, kan het statuslampje rood en groen knipperen. De camera 
kan ook ophouden met opladen om te voorkomen dat de batterij te veel 
wordt opgeladen. Sluit de kabel weer aan en laad de batterij volledig op 
voordat u de camera opnieuw gebruikt.