Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
197
Bijlage > 
Onderhoud van de camera
Opmerkingen over opladen als een computer is aangesloten
•  Gebruik alleen de bijgeleverde USB-kabel.
•  De batterij laadt wellicht niet op als:
 
-
U een USB-hub gebruikt.
 
-
Andere USB-apparaten zijn aangesloten op de computer.
 
-
U de kabel hebt aangesloten op de poort aan de voorzijde van de computer.
 
-
De USB-poort van uw computer ondersteunt niet de stroomuitvoerstandaard  
(5 V, 500 mA).
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af 
volgens de voorschriften
•  Gooi batterijen nooit in open vuur. Houd u aan alle lokale regelgevingen bij 
het weggooien van gebruikte batterijen.
•  Leg batterijen of camera's nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een 
magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet 
worden.