Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
198
Bijlage
Programma's gebruiken op een pc
U kunt met de gegeven programma's bestanden weergeven en bewerken. U 
kunt de bestanden ook draadloos naar een computer verzenden.
i-Launcher installeren
Schakel de camera uit.
Sluit de camera met de USB-kabel op de pc aan.
• 
U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op de camera. Als u 
de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden worden beschadigd. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.
• 
Als u probeert de USB-kabel in de HDMI-aansluiting te steken, werkt de 
camera mogelijk niet naar behoren.
Schakel de camera in.
Installeer i-Launcher op de pc.
Besturingssysteem
Installeren
Windows
Wanneer u in het pop-upvenster wordt gevraagd of u 
i-Launcher wilt installeren, selecteert u Ja.
• 
Als het pop-upvenster niet wordt weergegeven, 
selecteert u Deze computer 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 
iLinker.exe.
• 
Als een pop-upvenster wordt weergegeven met het 
verzoek iLinker.exe uit te voeren, voert u dit eerst uit.
• 
Wanneer u de camera aansluit op een computer 
waarop i-Launcher is geïnstalleerd, wordt het 
programma automatisch gestart.
Mac
Klik op Apparaten 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Mac 
ĺ
  
iLinker.app.
Volg de instructies op het scherm om i-Launcher te installeren.
• 
Beschikbare programma's kunnen verschillen afhankelijk van de 
specificaties van uw computer.
Voordat u het programma installeert, moet u ervoor zorgen dat de pc is verbonden 
met een netwerk.