Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
1
Copyrightinformatie
•  Cameraspecificaties of de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen bij 
een upgrade van camerafuncties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
•  Het is niet toegestaan om enig deel van deze gebruiksaanwijzing zonder 
vooraf gegeven toestemming te hergebruiken of verspreiden.
•  U kunt de camera het beste gebruiken in het land waarin u deze hebt 
gekocht.
•  Gebruik deze camera op een verantwoorde manier en houd u aan alle 
wetten en voorschriften betreffende het gebruik van de camera.
•  Microsoft Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation.
•  Mac en Apple App Store zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple 
Corporation.
•  Google Play Store is een gedeponeerd handelsmerk van Google, Inc.
•  SD™, SDHC™ en SDXC™ zijn geregistreerde handelsmerken van de SD 
Association.
•  HDMI, het HDMI-logo en de term 'High Definition 
Multimedia Interface' zijn handelsmerken 
of geregistreerde handelsmerken van HDMI 
Licensing LLC.
•  Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van 
Bluetooth SIG, Inc.
•  Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
•  Handelsmerken en handelsnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaars.