Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
200
Bijlage > 
Programma's gebruiken op een pc
i-Launcher gebruiken
Met i-Launcher kunt u de firmware van de camera of de lens bijwerken of de 
gebruiksaanwijzing downloaden. Hiermee kunt u Samsung Movie Converter, 
Samsung DNG Converter, PC Auto Backup, Samsung RAW Converter en Power 
Media Player downloaden en installeren.
i-Launcher openen
Selecteer start ĺ Alle programma's ĺ Samsung ĺ i-Launcher ĺ 
Samsung i-Launcher op uw computer. Of klik op Toepassingen ĺ  
Samsung ĺ i-Launcher op uw Mac OS-computer.
Beschikbare programma's
Onderdeel
Beschrijving
Software Update
Download de firmware van de camerabody of lens. Zie 
pagina 203 voor informatie over het bijwerken van de 
firmware.
Manual Download
Download de gebruiksaanwijzing.
Samsung Movie 
Converter
Download dit programma om HEVC-bestanden te 
converteren naar een andere indeling. U kunt HEVC-
bestanden converteren naar andere indelingen (H.264) 
en ze bewerken in programma's die niet compatibel zijn 
met HEVC. Het converteren van UHD-video's wordt alleen 
ondersteund op 64-bits edities.
Samsung DNG 
Converter
Download dit programma om Samsung RAW-bestanden 
(SRW) te converteren naar DNG-bestanden.
PC Auto Backup
i-Launcher bevat een koppeling voor het downloaden van 
het programma PC Auto Backup wanneer u de camera 
aansluit op een computer. U kunt foto's of video's die u 
met de camera hebt vastgelegd, draadloos verzenden 
naar een pc. Voor informatie over het installeren van  
PC Auto Backup dient u pagina 165 te raadplegen.
Samsung RAW 
Converter
Download dit programma om RAW-bestanden te 
converteren naar de gewenste bestandsindeling.
Power Media 
Player
Download dit programma om video's in HEVC- of H.264-
indeling af te spelen. Dit programma kan alleen in 
Windows OS worden gebruikt.