Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
203
Bijlage
De firmware bijwerken
Gebruik Wi-Fi of een USB-kabel om de camera aan te sluiten op de computer 
en de firmware van de camera of de lens bij te werken.
• 
U kunt geen firmware-update uitvoeren als de batterij niet volledig is opgeladen. 
Laad de batterij volledig op voordat u een firmware-update uitvoert.
• 
Bij een firmware-upgrade worden de gebruikersinstellingen en waarden gereset. 
(De datum, tijd, taal en video-uitvoer worden niet gereset.)
• 
Schakel de camera niet uit zolang het upgradeproces actief is.
Verbinding via USB-kabel
Schakel de camera uit.
Sluit de camera met de USB-kabel op de computer aan.
• 
U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op de camera. Als u 
de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden worden beschadigd. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.
• 
Als u probeert de USB-kabel in de HDMI-aansluiting te steken, werkt de 
camera mogelijk niet naar behoren.
Schakel de camera in.
Selecteer i-Launcher 
ĺ
 Software Update op de computer.  
Volg de instructies op het scherm om de firmware naar de 
camera te downloaden.
• 
U kunt de firmware van de camera of de lens downloaden.
Schakel de camera uit als de download is voltooid.
Verwijder de USB-kabel.
Schakel de camera in.
Druk op [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 Apparaatgegevens 
ĺ
  
Software-update 
ĺ
 Bodyfirmware of Firmware lens
.
10 
Selecteer Update in het pop-upvenster op de camera om de 
firmware bij te werken.