Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
204
Bijlage > 
De firmware bijwerken
Verbinding via Wi-Fi
Druk op [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 Apparaatgegevens 
ĺ
 Software-
update 
ĺ
 Downloaden via Wi-Fi.
• 
De camera probeert automatisch verbinding te maken met een WLAN 
via het toegangspunt waarmee het laatst verbinding is gemaakt.
• 
Als de camera niet eerder verbinding heeft gemaakt met een WLAN, 
wordt er gezocht naar beschikbare toegangspunten. (p. 153)
Selecteer Downloaden in het pop-upvenster.
• 
Als er al firmware is gedownload, selecteert u OK in het pop-upvenster.
Selecteer OK in het pop-upvenster op de om de firmware bij te 
werken.
• 
De resterende opslagruimte op de geheugenkaart moet meer dan 1 GB zijn als u de 
firmware via Wi-Fi wilt bijwerken.
• 
U kunt firmware mogelijk niet goed bijwerken via Wi-Fi, afhankelijk van de kwaliteit 
van de netwerkverbinding.