Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
205
Bijlage
Voordat u contact opneemt met een servicecenter
Wanneer u problemen met het toestel ondervindt, kunt u eerst de volgende 
procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicecenter.
Wanneer u uw camera naar een servicecentrum brengt, moet u ook de onderdelen 
meenemen die de oorzaak kunnen zijn van de fout, zoals bijvoorbeeld de 
geheugenkaart of de batterij.
Probleem
Mogelijke oplossing
De camera kan niet 
worden ingeschakeld
• 
Controleer of de batterij in de camera is geplaatst.
• 
Controleer of de batterij correct in de camera is 
geplaatst.
• 
Laad de batterij op.
De camera 
wordt plotseling 
uitgeschakeld
• 
Laad de batterij op.
• 
Uw camera staat mogelijk in de spaarstand of het 
scherm wordt automatisch uitgeschakeld. (p. 181)
• 
De camera wordt mogelijk automatisch 
uitgeschakeld om te voorkomen dat de 
geheugenkaart door extreme hitte beschadigd 
raakt. Schakel de camera weer in.
De batterij raakt snel 
leeg
• 
Bij lage temperaturen (0 °C/32 °F) kan de batterij 
sneller leeg raken. Houd de batterij warm door 
deze in uw zak te steken.
• 
Met het gebruik van de flitser en het opnemen 
van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de 
batterij indien nodig weer op.
• 
Batterijen zijn verbruiksartikelen die na verloop 
van tijd moeten worden vervangen. Koop een 
nieuwe batterij als de levensduur drastisch 
afneemt.
Probleem
Mogelijke oplossing
Er kunnen geen foto's 
worden gemaakt
• 
Er is geen ruimte op de geheugenkaart. Wis 
onnodige bestanden of plaats een nieuwe kaart.
• 
De geheugenkaart formatteren.
• 
De geheugenkaart is defect. Koop een nieuwe 
geheugenkaart.
• 
De geheugenkaart is vergrendeld. Ontgrendel de 
kaart. (p. 190)
• 
Controleer of de camera is ingeschakeld.
• 
Laad de batterij op.
• 
Controleer of de batterij correct in de camera is 
geplaatst.
De camera loopt vast
Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
De camera wordt warm
Tijdens het gebruik kan de camera opwarmen. Dit is 
normaal en zou niet de levensduur of prestatie van 
uw camera moeten beïnvloeden.
Er wordt onverwachts 
geflitst
Wegens statische elektriciteit kan de flitser afgaan. 
De camera heeft geen storingen.
De flitser werkt niet
• 
De flitser is mogelijk ingesteld op Uit (p. 106)
• 
In bepaalde modi kunt u de flitser niet gebruiken.
De datum en tijd 
kloppen niet
Stel de datum en tijd in onder het menu q. (p. 181)
Het scherm of de 
toetsen werken niet
Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.