Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
206
Bijlage > 
Voordat u contact opneemt met een servicecenter
Probleem
Mogelijke oplossing
De geheugenkaart 
heeft een fout
• 
Schakel de camera uit en weer in.
• 
Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer 
terug.
• 
De geheugenkaart formatteren.
Uw computer herkent 
een SDXC- of UHS-I/
UHS-II-geheugenkaart 
niet
SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-
bestandssysteem. Als u SDXC-geheugenkaarten 
of UHS-I/UHS-II-geheugenkaarten die zijn 
geformatteerd met het exFAT-bestandssysteem, wilt 
gebruiken op een Windows XP-computer, kunt u het 
stuurprogramma voor het exFAT-bestandssysteem 
downloaden en bijwerken via de website van 
Microsoft.
Uw tv of computer kan 
geen foto's of video's 
weergeven die zijn 
opgeslagen op een 
SDXC- of UHS-I/UHS-II-
geheugenkaart
SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-
bestandssysteem. Als u SDXC-geheugenkaarten 
of UHS-I/UHS-II-geheugenkaarten die zijn 
geformatteerd met het exFAT-bestandssysteem, 
moet u controleren of het externe apparaat 
compatibel is met het exFAT-bestandssysteem 
voordat u de camera aansluit op het apparaat.
Kan geen bestanden 
weergeven
Als u de naam van een bestand wijzigt, kan de 
camera dit bestand mogelijk niet afspelen (de 
bestandsnaam moet aan de DCF-normen voldoen). 
In dergelijke gevallen kunt u de bestanden op een 
computer afspelen of weergeven.
Probleem
Mogelijke oplossing
De foto's zijn onscherp
• 
Zorg dat de gekozen scherpsteloptie geschikt is 
voor het soort opname dat u wilt maken.
• 
Gebruik een statief om te voorkomen dat de 
camera beweegt.
• 
Controleer of de lens schoon is. Reinig de lens 
indien nodig. (p. 187)
De kleuren in de foto 
zijn anders dan de 
daadwerkelijke kleuren 
in de scène
Een onjuiste witbalans kan voor onrealistische 
kleuren zorgen. Selecteer de juiste witbalansoptie 
voor de lichtbron. (p. 83)
De foto is te licht of te 
donker.
De foto is over- of onderbelicht.
• 
Pas de diafragmawaarde of sluitertijd aan.
• 
Pas de ISO-waarde aan. (p. 80)
• 
Schakel de flitser in of uit. (p. 106)
• 
Pas de belichtingswaarde aan. (p. 115)
Foto's zijn vervormd
Er kan enige vervorming optreden wanneer u deze 
camera gebruikt met een groothoeklens waarmee 
u kunt opnemen met een brede kijkhoek. Dit is 
normaal en duidt niet op een defect.
Er kunnen horizontale 
lijnen worden 
weergegeven op de 
foto
Dit kan gebeuren als het onderwerp wordt verlicht 
door een TL- of kwiklichtbron. Selecteer een langere 
sluitertijd.