Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
207
Bijlage > 
Voordat u contact opneemt met een servicecenter
Probleem
Mogelijke oplossing
Het afspeelscherm 
verschijnt niet op het 
aangesloten externe 
apparaat
• 
Controleer of de HDMI-kabel goed op de externe 
monitor is aangesloten.
• 
Zorg dat er bruikbare opnamen op de 
geheugenkaart staan.
De computer herkent 
de camera niet
• 
Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten.
• 
Controleer of de camera is ingeschakeld.
• 
Controleer of u een ondersteund 
besturingssysteem gebruikt.
Tijdens het 
overbrengen van 
bestanden verbreekt 
de computer de 
verbinding
De bestandsoverdracht kan door statische 
elektriciteit worden gestoord. Koppel de USB-kabel 
los en sluit deze weer aan.
i-Launcher werkt niet 
naar behoren
• 
Sluit i-Launcher af en start het programma 
opnieuw.
• 
Afhankelijk van de specificaties en omgeving van 
uw computer, wordt het programma mogelijk niet 
automatisch gestart. Klik in dit geval op start 
ĺ
 
Alle programma's 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher op uw Windows-
computer. (Voor Windows 8: open het startscherm 
en selecteer Alle apps 
ĺ
 Samsung i-Launcher
Of klik op Toepassingen 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 
i-Launcher of i-Launcher Assistant op uw Mac 
OS-computer.
Probleem
Mogelijke oplossing
Autofocus werkt niet
• 
Het onderwerp is niet scherpgesteld. Wanneer het 
onderwerp zich buiten het AF-gebied bevindt, 
stelt u scherp op het onderwerp door het in het 
AF-gebied te plaatsen en de [Ontspanknop] half 
in te drukken.
• 
Het onderwerp te dichtbij. Neem een stap naar 
achteren en maak de opname.
• 
De scherpstelling is op MF ingesteld. Schakel over 
naar de AF-modus.
De AEL-functie werkt 
niet
De AEL-functie werkt niet in de modi t, M en 
s
. Selecteer een andere modus om deze functie te 
gebruiken.
De lens werkt niet
• 
Zorg dat de lens goed is geplaatst.
• 
Verwijder de lens van de camera en monteer deze 
opnieuw.
De externe flitser werkt 
niet
Controleer of de externe flitser goed is geplaatst en 
is ingeschakeld.
Het scherm voor 
de datum- en 
tijdinstellingen wordt 
weergegeven wanneer 
u de camera inschakelt
• 
Stel de datum en tijd opnieuw in.
• 
Dit scherm verschijnt wanneer de interne 
krachtbron van de camera volledig is ontladen. 
Plaats een volledig opgeladen batterij, schakel de 
camera uit en wacht ten minste 72 uur totdat de 
interne voedingsbron weer is opgeladen.