Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
213
Bijlage > 
Woordenlijst
Exif (Exchangeable Image File Format)
Een specificatie voor het definiëren van een beeldbestandindeling voor 
digitale camera's die is gemaakt door de Japan Electronic Industries 
Development Association (JEIDA).
Belichting
De hoeveelheid licht die de sensor van de camera mag bereiken. Belichting 
wordt bepaald door een combinatie van sluitertijd, diafragmawaarde en ISO-
waarde.
Flitser
Een flitslamp die ervoor zorgt dat er voldoende belichting is in 
omstandigheden met weinig licht.
Brandpuntsafstand
De afstand van het brandpunt van de lens tot het beeldvlak (in millimeter). 
Grotere brandpuntsafstanden resulteren in een kleinere beeldhoek en 
een grotere weergave van het onderwerp. Kleinere brandpuntsafstanden 
resulteren in een grotere beeldhoek.
Scherptediepte
De afstand tussen het dichtstbijzijnde en verste punt waarop kan worden 
scherpgesteld in een foto. De scherptediepte verschilt per lensdiafragma, 
brandpuntsafstand en afstand tussen de camera en het onderwerp. Als u 
bijvoorbeeld een kleiner diafragma selecteert, wordt de scherptediepte 
vergroot en wordt de achtergrond van een compositie vaag.
Elektronische eerste gordijnsluiter
De sensor fungeert als eerste gordijn van de sluiter. Met deze functie reageert 
de sluiter sneller omdat er geen proces nodig is om het mechanische gordijn 
te bedienen.
EV (Belichtingswaarde)
Alle combinaties van de camerasluitertijd en lensdiafragma die resulteren in 
dezelfde belichting.
EV-compensatie
Met deze functie kunt u snel de belichtingswaarde aanpassen die wordt 
berekend door de camera, in beperkte stappen, om de belichting van uw 
foto's te verbeteren.