Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
214
Bijlage > 
Woordenlijst
ISO-waarde
De gevoeligheid van een camera voor licht, gebaseerd op de equivalente 
filmsnelheid gebruikt in een filmcamera. Met hogere ISO-instellingen gebruikt 
de camera een hogere sluitertijd, waardoor vervaging kan worden verminderd 
die wordt veroorzaakt door het bewegen van de camera en weinig licht. 
Beelden met een hoge ISO-instelling zijn echter veel gevoeliger voor ruis.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Een lossy-methode van compressie voor digitale beelden. JPEG-beelden 
worden gecomprimeerd om de algehele bestandsgrootte te verminderen met 
minimale afname van de beeldresolutie.
Lichtmeting
De lichtmeting heeft betrekking op de manier waarop een camera de 
hoeveelheid licht meet om de belichting in te stellen.
MF (Manual Focus; Handmatig scherpstellen)
Een systeem dat de cameralens handmatig scherpstelt op het onderwerp. U 
kunt de scherpstelring gebruiken om scherp te stellen op een onderwerp.
Histogram
Een grafische weergave van de helderheid van een beeld. De horizontale as 
stelt de helderheid voor en de verticale as het aantal pixels. Hoge pieken aan 
de linkerkant (te donker) en aan de rechterkant (te licht) op het histogram 
geven aan dat een foto niet goed is belicht.
HEVC
High-efficiency Video Coding-indeling die is ontwikkeld door de internationale 
standaardisatieorganisaties ISO-IEC en ITU-T. Deze codec kan video van goede 
kwaliteit leveren bij lage bitsnelheden.
Beeldsensor
Het fysieke deel van een digitale camera die een fotosite bevat voor elke pixel 
in het beeld. Elke fotosite neemt de helderheid van het licht op dat de fotosite 
bereikt tijdens een belichting. Algemene sensortypen zijn CCD (Charge-
coupled Device) en CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
IP-adres (Internet Protocol)
Een IP-adres is een uniek nummer dat wordt toegewezen aan elk apparaat dat 
verbinding heeft gemaakt met internet.