Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
215
Bijlage > 
Woordenlijst
NTSC (National Television System Committee)
Een coderingsnorm voor videokleur die vooral wordt gebruikt in Japan, 
Noord-Amerika, de Filippijnen, Zuid-Amerika, Zuid-Korea en Taiwan.
Optische zoom
Dit is een algemene zoomfunctie waarmee beelden kunnen worden vergroot 
met een lens en waarmee de beeldkwaliteit niet afneemt.
PAL (Phase Alternate Line)
Een coderingsnorm voor videokleur die in verschillende landen in Afrika, Azië, 
Europa en het Midden-Oosten wordt gebruikt.
Kwaliteit
Een uitdrukking van het compressieniveau dat is gebruikt in een digitaal 
beeld. Beelden met een hogere kwaliteit hebben een lager compressieniveau, 
wat meestal resulteert in grotere bestanden.
MJPEG (Motion JPEG)
Een video-indeling die wordt gecomprimeerd als een JPEG-beeld.
MPO (Multi Picture Object)
Een indeling voor beeldbestanden waarbij een bestand meerdere beelden 
bevat. Een MPO-bestand levert een 3D-effect op MPO-compatibele schermen, 
zoals 3D-televisies of 3D-monitors.
Ruis
Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden 
weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. Ruis 
treedt meestal op wanneer foto's worden gemaakt met een hoge ISO-waarde 
of wanneer de gevoeligheid automatisch wordt ingesteld op een donkere 
locatie.
NFC (Near Field Communication)
NFC is een set met standaards voor radiocommunicatie op zeer korte afstand. 
U kunt NFC-apparaten gebruiken om functies te activeren of gegevens uit te 
wisselen met andere apparaten.