Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
218
Bijlage
A
Aansluiten op een computer
Als verwijderbare schijf  
aansluiten  167
Automatische back-up  165
Mac OS  168
Windows OS  167
Accessoires
De flitser aansluiten  59
Lay-out flitser  58
Automatische back-up  165
Automatische focus  87
B
Batterij
Beeld aanpassen
Foto's aanpassen  139
Gezichten retoucheren  139
Belichtingswaarde  
(EV, exposure value)  16, 115
Bestanden
Bestanden overbrengen
Bluetooth sluiter  148
Brandpuntsafstand  21
C
Camera
Lay-out  30
Verwijdering (Windows)  168
Cameraspecificaties  208
D
Diashow  132
Draadloos netwerk  153
E
Eerste instellingen  37
F
Flitser
Bounce-fotografie  27
Flitseropties  106
Intensiteit  107
Richtgetal  26
Foto's
Bewerken  137
Op camera weergeven  126
Opname-opties  78
Vergroten  131
Fotowizard  85
Index