Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
24
Fotografie-concepten en conventies
Scherptediepte bekijken
U kunt op de aangepaste toets drukken om van tevoren te bekijken hoe 
de foto gaat worden. De camera past de diafragma aan op de vooraf 
gedefinieerde instellingen en toont op het scherm de resultaten. Stel de 
functie van de aangepaste toets in op Optisch voorbeeld (p. 174)
Compositie
De manier waarop voorwerpen op een foto zijn gerangschikt, wordt de 
compositie genoemd. Bij een goede compositie worden de onderwerpen van 
de foto benadrukt door hierop de aandacht te vestigen en ze uit te balanceren 
met de andere elementen op de foto.
Het volgen van de regel van derden is een methode die meestal resulteert in 
goede composities.
Regel van derden
De regel van derden deelt het beeldvlak op in een patroon van drie keer drie 
gelijke rechthoeken.
Als u het onderwerp in de compositie wilt benadrukken, is het aan te raden 
om het op een van de hoeken van de centrale rechthoek te plaatsen.