Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera
30
Onderdelen en knoppen van de camera
Nr.
Naam
2
Instelwieltje 1
• 
Op het menuscherm: beweeg naar het 
gewenste menu-item.
• 
In het Smart-paneel: pas een 
geselecteerde optie aan.
• 
In de opnamemodus: pas de sluitertijd, 
diafragmawaarde, instellingen 
voor Programmaverschuiving, 
belichtingswaarde of ISO-waarde in 
bepaalde opnamemodi aan of wijzig het 
formaat van een scherpstelgebied. (p. 177)
• 
In de afspeelmodus: miniaturen 
weergeven of een foto vergroten of 
verkleinen. Een fotobundel openen of 
sluiten in de afspeelmodus. Een video 
vooruit of achteruit scannen.
3
MOBILE-toets
Een Wi-Fi-functie selecteren.
4
Microfoon
5
Hot-shoe
6
Luidspreker
7
Lenscontactpunten
*  Vermijd contact met of schade aan de 
lenscontactpunten.
Nr.
Naam
1
Modusdraaiknop
• 
t
: Automatische modus (p. 60)
• 
P
: Programmamodus (p. 62)
• 
A
: Diafragmaprioriteitmodus (p. 64)
• 
S
: Sluiterprioriteitstand (p. 65)
• 
M
: Handmatige modus (p. 66)
• 
T
: Aangepaste modus (p. 67)
• 
i
: Samsung Automatische opname  
• 
s
: Smart-modus (p. 71)
Nr.
Naam
8
Oogje voor de polslus van de camera
9
Interne antenne
*  Vermijd contact met de interne antenne tijdens het 
gebruik van een draadloos netwerk.
10
Lensontgrendeltoets
11
Beeldsensor
*  Vermijd contact met of schade aan de beeldsensor.
12
Lensvatting
13
Lensvattingmarkering
14
AF-hulplampje/timerlampje
15
Aan/uit-schakelaar
16
Ontspanknop
17
AEL-toets (p. 117)
• 
In de opnamemodus: vergrendel 
de aangepaste belichtingswaarde of 
scherpstelling of voer de toegewezen 
functie uit.
• 
In de afspeelmodus: beveilig het 
geselecteerde bestand.
1
2
3
4 5
10
12
13
11
14
6
4
15
17
16
8
7
9