Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Onderdelen en knoppen van de camera
31
Nr.
Naam
2
Video-opnametoets
3
EV-toets
• 
Houd de toets ingedrukt en draai het 
instelwieltje 1 om de belichtingswaarde 
aan te passen. (p. 115)
• 
De toegewezen functie uitvoeren. (p. 176)
4
f
-toets
• 
Tijdens het maken van een foto: het 
Smart-paneel openen om de instellingen 
nauwkeuriger af te stellen.
• 
Tijdens het maken van een video
schakelen tussen AF en MF.
5
o
-toets
• 
Op het menuscherm: de geselecteerde 
opties opslaan.
• 
In de opnamemodus: handmatig 
een scherpstelgebied in bepaalde 
opnamemodi selecteren.
6
Navigatietoets
• 
In de opnamemodus
 
-
D
: de informatie op het scherm 
wijzigen.
 
-
I
: een ISO-waarde selecteren.
 
-
C
: een opnamemodus selecteren of de 
timer instellen.
 
-
F
: een AF-stand selecteren.
• 
In andere situaties 
Respectievelijk omhoog, omlaag, naar 
links en naar rechts gaan.
Nr.
Naam
1
Instelwieltje 2
• 
Op het menuscherm: beweeg naar het 
gewenste menu-item.
• 
In het Smart-paneel: ga naar de 
gewenste optie.
• 
In de opnamemodus: pas de sluitertijd, 
diafragmawaarde, instellingen 
voor Programmaverschuiving, 
belichtingswaarde of ISO-waarde in 
bepaalde opnamemodi aan of verplaats 
het scherpstelgebied. (p. 177)
• 
In de afspeelmodus: het vorige of 
volgende bestand weergeven. Scan 
achteruit of vooruit in een video.
Nr.
Naam
7
Toets Verwijderen/aangepast
• 
In de opnamemodus: overschakelen naar 
de standby-stand voor video-opname of 
de toegewezen functie uitvoeren. (p. 174)
• 
In de afspeelmodus: bestanden 
verwijderen.
8
Afspeeltoets
Ga naar de afspeelmodus om afbeeldingen 
of video's weer te geven.
9
Statuslampje
De status van de camera aangeven.
• 
Knippert: wanneer een foto wordt 
opgeslagen, een video wordt 
opgenomen, gegevens naar een 
computer worden verzonden, verbinding 
met een WLAN wordt gemaakt of een foto 
wordt verzonden.
• 
Continu aan: wanneer er geen 
gegevensoverdracht plaatsvindt, de 
overdracht van gegevens naar een 
computer is voltooid of als de batterij 
wordt opgeladen.
10
m
-toets
Opties of menu's openen.
6
7
2
1
3
4
8
9
10
5