Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Onderdelen en knoppen van de camera
32
Nr.
Naam
1
Batterij-/geheugenkaartklepje
2
Statiefbevestigingspunt
3
NFC-code
4
USB-poort en aansluiting draadontspanner
De camera aansluiten op een computer of draadontspanner. U kunt een draadontspanner en een 
statief gebruiken om ervoor te zorg dat de camera zo min mogelijk beweegt.
5
HDMI-aansluiting
6
Aanraakscherm
• 
Als u foto's wilt maken met een hoge of lage hoek, kantelt u het scherm omhoog of omlaag.  
(p. 14, 33)
• 
Raak het scherm aan om een modus of optie te selecteren. (p. 40)
4
5
6
1
2
3