Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Mijn camera > 
Onderdelen en knoppen van de camera
33
Het scherm gebruiken
U kunt een zelfportret maken terwijl u uzelf bekijkt in het scherm door het 
scherm omhoog te klappen.
De zelfportretmodus gebruiken
Als u de optie Automatisch zelfportret inschakelt (p. 178), wordt de modus 
Automatisch zelfportret geactiveerd als u het scherm omhoog klapt.
In de zelfportretmodus zijn de timer (2 seconden), opname met één druk, 
gezichtsdetectie en beautyshot automatisch geactiveerd.
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 d 
ĺ
  
Automatisch zelfportret 
ĺ
 Aan.
Klap het scherm omhoog.
Raak 
 aan.
Sleep de schuifregelaar of raak de pictogrammen +/- aan om 
Gezichtretouchering aan te passen.
Druk op [o] of raak Instellen aan.
Raak het kadergebied op het scherm aan of druk op de 
[Ontspanknop].
• 
Na 2 seconden laat de camera automatisch de sluiter los.
• 
Als u het scherm kantelt om een zelfportret te maken, wordt de vastgelegde 
afbeelding horizontaal omgekeerd. Druk op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Opslaan als 
gespiegeld 
ĺ
 Aan om de functie in of uit te schakelen.
• 
Als u de stand Zelfportret wilt uitschakelen, raakt u 
 aan. De camera kan de 
stand Zelfportret overschakelen naar de vorige stand (omlaag klappen).
• 
De camera stelt de ISO-waarde automatisch in.
• 
U kunt de sluitertijd en diafragmawaarde niet naar wens aanpassen.
• 
Sluit het scherm wanneer de camera niet wordt gebruikt.
• 
Kantel het scherm niet verder dan de maximaal toegestane hoek. Als u hier niet op 
let, kan de camera beschadigd raken.
• 
Let erop dat u het scherm niet beschadigt wanneer u het kantelt.
• 
Wanneer u de camera niet vasthoudt en het scherm omhoog is geklapt, moet u 
een statief gebruiken. Anders kan de camera worden beschadigd.
• 
Klap het scherm niet omhoog als er een externe flitser op de camera is bevestigd. 
Anders kan de camera worden beschadigd.